Khwab mein Surah Al Mumtahnah ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Mumtahnah ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al Mumtahnah ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To jaffer sadiq farmatay hain ke woh aakhri umar mein paki tauba kar y ga. Aur kaha gaya ke woh aazmaaya jaye ga aur ajar diya jaye ga.

Aur kaha gaya ke woh har buraiee se mehfooz rahay ga aur kaha gaya ke is mein khuloos ho ga. Aur itaat ko lazim pakdae ga.

khwab me surah mumtahnah tabeer

Share via
Copy link