Khwab mein Surah Al Munafiqoon ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Munafiqoon ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al Munafiqoon ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To hazrat jaffer sadiq farmatay hain ke is ki biwi ko takleifein pohnchain gi. Aur kaha gaya ke is se shak aur munafqat zahir hogi.

Aur yeh bhi kaha gaya ke is se wada khalaqi aur dho ke ho ga. Aur kaha gaya ke kisi qoum se mil jal kar rahay ga. Lekin un ke aqidon se buri hoga.

khwab me surah munafiqoon tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap