Khwab mein Surah Al Taghabun ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Taghabun ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al Taghabun ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To daleel hai woh dobarah qayamat ke din uthaye jane par imaan rakhnay wala hoga. Aur kaha gaya ke achanak ki mout is se hataie jaye gi. Aur qayamat ki holnakyon se mehfooz rahay ga.

Aur kaha gaya ke woh seedhay rastay par qaim rahay ga. Aur kaha gaya hai ke is ke zarea se usay faraiz chorney par daraya gaya hai.

khwab me surah taghabun

Share via
Copy link
Powered by Social Snap