Khwab mein Surah Al Naba ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Naba ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al Naba ya is ka koi hissa parha ya is par parha gaya. To Hazrat Abubaker siddiq razi Allah anho farmatay hain ke is ki khoobiyon ki wajah se uski tareef ki jaegi. Aur Allah taala is ko makhlooq ke darmiyan mehboob bnadin ge.

Aur kaha gaya ke is ka martaba buland hoga. Aur is ka logon mein acha zikar phailay ga aur kaha gaya ke woh deen mein hadaayat paye ga. Aur is ki umar daraaz hogi aur yeh bhi kaha gaya ke woh ilm haasil kere ga. Aur woh ulama ka qasid hoga.


khwab me surah naba tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap