Khwab mein Surah Al-Namal ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al-Namal ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al-Namal ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya to imam nafea aur ibn kaseer farmatay hain ke woh apni qoum ka sardar ho ga. Aur Ibn Fazala ne farmaya ke woh sahib ilm ho ga aur kaha gaya ke usay badshahat samajhdaari aur izzat naseeb hogi.

Aur kaha gaya ke woh Mustajab aldawat hoga. Aur Hazrat Sulaiman alaihi salam ki tasdeeq karne walon ke Adad ke barabar usay ajar ataa hoga. Aur woh laa ala ila Allah parhta sun-hwa qabar se niklay ga.

surah namal tilawat ka khwab tabeer

Share via
Copy link