Khwab mein Surah Al-Qasas ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al-Qasas ki Tilawat ki Tabeer

Jis ne khawab mein Surah Al-Qasas ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To hazrat abbu baker seddiq farmatay hain ke allah taala usay aazmayen ge biyabaan mein zameen ki kisi cheez ke zareya. Aur hazrat umar ban khitaab farmatay hain ke woh azmaish shehar mein hogi.

Aur baaz ulama ne kaha ke allah taala usay tilawat ki wajah se hikmat aur kher ataa farmaen ge. Aur woh qaroon ke khazanon ko halal tareeqon se paye ga. Aur kaha gaya ke usay ilm aur feham naseeb hoga.

surah qasas tilawat ka khwab tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap