Khwab mein Surah Al Nuh ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Nuh ki Tilawat

Jis ne khwab mein surah Nuh aur is ka kuch hissa. Parha ya is par parha gaya. To imam Jaffer Sadiq farmatay hain aur kaha gaya ke woh buraiee aur fahaashi ko rokay ga.

Aur insaaf ko zahir kere aur dushmanon par ghalib aaye ga. Aur kaha gaya ke koi pegham le kar anay wala uskay paas pegham der se leker aaye ga.

khwab me surah nuh ki tilawat tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap