Khwab mein Surah Al Qadar ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Qadar ki Tilawat

Jis ne khawab mein surah al-Qadar ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To daleel hai is ke aamaal achay hon ge aur is ki haalat achi hogi aur usay bohat ziyada sawab ataa ho ga. Aur kaha gaya ke is ke madad aur kisi kaam ki qabuliat is ke gumaan se bhi kayi gina ziyada naseeb hogi.

Aur kaha gaya ke woh bohat lambi zindagi paye ga yahan tak ke zindagi ke aakhri hissay tak puhanche ga. Aur is ki izzat aur is ka martaba buland hoga. Aur is ko laila al-qadar mein bedaar rahnay walay ke barabar sawab miley ga.

khwab me surah qadar ki tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap