Khwab mein Surah Al Qiyyama ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Qiyyama ki Tilawat

Jis ne khawab mein surah Al Qiyyama ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. To jaffer sadiq farmatay hain ke woh sakhi al-nafs ho ga aur ghareebon ko khana khilaye ga. Aur kaha gaya ke woh achi aur buri har qisam ki qasmon se bachay ga.

Pas woh nah ki qisam uthaye ga aur nah hi jhooti qisam. Aur aisa hi imam kasaaee ne farmaya ke is par log zulm karen ge. Magar is ke liye kamyabi ki umeed ki ja sakti hai.

khwab me surah qiyama ki tabeer

Share via
Copy link