Khwab mein Surat Al Shams ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surat Al Shams ki Tilawat

Jis ne khawab mein surah al-shams ya is ka kuch hissa parha ya is par parha gaya. to imamNafea aur Ibn kaseer farmatay hain ke woh kisi adil badshah ke sath shehar mein rahay ga.
ya tabeer hai usay har cheez mein kamyabi aur kaamrani ataa hogi. aur kaha gaya ke usay naik oolad atta hogi. aur woh duniya mein aman se rahay ga aur akhirat mein bhi khauf mein nah hoga.

khwab me surah shams tabeer

Share via
Copy link
Powered by Social Snap