Khwab mein Surah Al Tahreem ki Tilawat ki Tabeer

Khwab mein Surah Al Tahreem ki Tilawat

Jis ne khawab mein Surah Al Tahreem ya is ka koi hissa parha ya is par parha gaya. To Jaffar Sadiq farmatay hain ke woh kisi aisi aurat mein mubtala hoga. Jo usay jism aur maal ke aitbaar se nuqsaan pohancaye gi. Taham usay baad mein is par nedamat hogi.

Aur is ka khtama bil khair hoga. Aur haraam kamon se ijtinab kere ga. Aur un ke qareeb bhi nahi jaye ga aur kaha gaya ke woh kisi aisi baat par mutala ho ga jo is ke baray mein kahi gayi hogi. Aur kaha gaya hai ke allah taala is ki paki tauba ko qubool karen ge.

khwab me surah tahreem

Share via
Copy link
Powered by Social Snap